Bekerülés feltételei és menete

Az ellátottak köre

Intézményünk szociális intézmény, ahol azon- a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt betöltött- igénylők gondozását biztosítjuk, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek, nehezen viselik a magányt és igénylik a közösséget, valamint nincs a felvételüket kizáró pszichiátriai, addiktológia betegségük.

Az intézményi ellátás igénybevétele

Az igénybevétel önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A gondozottainkkal minden részletre kiterjedő gondozási szerződést kötünk, amelyet -jogszabályokban meghatározott- úgynevezett előgondozás folyamata előz meg.

Előgondozás

A befogadás előkészítésére előgondozás történik. Az előgondozás célja az igénybevevő szociális helyzetének megismerése, egészségi állapotának, szükségleteinek felmérése, annak megállapítása, megfelel-e az intézmény által nyújtott szolgáltatás az igénybevevő szükségleteinek, illetve hogy az igénylő gondozási szükséglete meghaladja-e a napi 4 órát.

A beköltözést követően az egészségi állapot, az ápolási, gondozási szükségletek felmérése alapján egyéni gondozási terv készül.

Felvétel igényléshez töltse ki dokumentumainkat!